Analýza a měření médií

Mediální zásah

Mediální zásah je metrika určená k měření efektivity Vaší PR kampaně a vizibility v médiích. Pokud bychom se při měření efektivity PR kampaně zaměřili pouze na počet článků, které byly o daném tématu napsány, uniká nám zásadní informace - kolik lidí si tyto články přečetlo.

Například vyjde-li jeden článek na serveru idnes.cz, jehož měsíční návštěvnost je 69 000 000, je to nepochybně lepší výsledek než pět článků na serveru prazskezpravy.cz, jehož měsíční návštěvnost je 4 000. Prosté porovnání počtu článků je v tomto případě zavádějící. To, co potřebujeme změřit, je počet lidí, které Vaše kampaň oslovila. Abychom tuto informaci jednoduše vyjádřili, přiřadíme každému mediálnímu zdroji hodnotu, která reflektuje jeho důležitost. Pro jednoduchost je tato hodnota v rozmezí od 0 do 10 bodů, kde 10 znamená nejvyšší možný zásah.

Této hodnotě říkáme mediální zásah.Příklad použití

Chceme porovnat dvě témata a zjistit, které z nich oslovilo více lidí. Sečteme hodnotu mediálního zásahu všech článků, které byly na dané téma napsány, a porovnáme výsledek:

Máme dvě témata, Škoda a Volkswagen, která chceme vůči sobě porovnat.

O tématu Škoda dnes vyšel jeden článek na serveru novinky.cz, jehož mediální zásah je 10 bodů. O tématu Volkswagen dnes vyšly dva články na serveru autorama.cz, jehož mediální zásah je 0.6 bodů, a jeden článek na serveru tipcar.cz, jehož mediální zásah je 4.1 bodů. Přestože se dnes psalo o Volkswagenu více, vidíme, že v celkovém součtu mediálního zásahu si Škoda s 10 body vede mnohem lépe oproti 5.3 (= 2×0.6 + 4.1) bodům Volkswagenu.

Mediální zásah pro online média

U online médií se pro výpočet mediálního zásahu používá měsíční návštěvnost webu.

Protože data o návštěvnosti webových stránek nejsou veřejně dostupná, použili jsme odhad návštěvnosti získaný z veřejných dat serveru Netmonitor, Alexa a Similarweb. Odhad návštěvnosti se může od reálných dat lišit, v našem případě je však postačující.

Mediální zásah vypočítáme jako logaritmus měsíční návštěvnosti webu, normalizovaný na interval od 0 do 10 bodů:

vzorec
logaritmus měsíční návštěvnosti webu, normalizovaný na interval od 0 do 10 bodů


Statistika mediálního zásahu pro online média

Mediální zásah Počet webů Rozsah návštěvnosti
0 - 1 bodů 69 906 - 4 500
1 - 2 bodů 199 2 615 - 8 313
2 - 3 bodů 204 8 386 - 26 460
3 - 4 bodů 176 26 840 - 85 471
4 - 5 bodů 134 86 011 - 271 680
5 - 6 bodů 92 276 207 - 879 811
6 - 7 bodů 61 888 308 - 2 694 588
7 - 8 bodů 17 2 915 423 - 8 227 258
8 - 9 bodů 20 9 969 316 - 25 504 549
9 - 10 bodů 4 30 760 870 - 94 547 757

Data

  • 18 000 000+ článků
  • Monitoring real-time
  • 2500+ sledovaných titulů
  • Napojení