Menu

Otevřená soutěž

Vyberte dodavatele monitoringu v otevřené soutěži.

Tím, že se rozhodnete vypsat otevřené výběrové řízení získáte skokově lepší službu, navíc za výhodnějších podmínek.
Naopak klientelismus je forma korupce, protekce, zvýhodňování jednoho dodavatele, tvoření umělých podmínek a bariér a ovlivňování výběrového řízení je navíc trestným činem.

Výběrem dodavatele bez výběrového řízení nebo prodlužováním smlouvy s dodavatelem bez výběrového řízení jednáte sice v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, ale v rozporu se zájmy vašeho úřadu či organizace. Neumožňujete tak volnou soutěž a zákonitě získáváte horší podmínky za nevýhodné ceny. Případnou změnou dodavatele nic neriskujete, dodáváme monitoring mnoha klientům ve státní správě a samosprávě, několika ministerstvům, Hl. m. Praze, Ostravě a stovkám dalším městům, úřadům, institucím a firmám v ČR. Chovejte se jako odpovědný hospodář, hrajte fér, otevřeně soutěžte dodavatele a získejte nejlepší službu za nejlepších možných podmínek.

Otevřené výběrové řízení

Rovné podmínky

Často se setkáváme s tím, že zadávací dokumentace obsahuje nesmyslné podmínky, které účelově eliminují další uchazeče a službu pak reálně může dodat jen jeden dodavatel. Požadujte skvělý monitoring, 100% pokrytí zdrojů, rychlé výstupy či cokoliv dalšího co od služby očekáváte a prosím zvažte, zda opravdu potřebujete archiv od roku 1991 a nestačil by například „jen“ 10 let.

Soutěžte dodavatele

Pokud je smlouva se současným dodavatelem prodloužena po jejím skončení bez výběrového řízení je omezena volná soutěž. Tím i šance získat lepší službu za lepších podmínek.

Pozvěte všechny uchazeče

V České republice jsou momentálně tři dodavatelé monitoringu médií. Monitora Media, s.r.o., Media Tenor, s.r.o. a skupina Newton Media, a.s. která 100% vlastní firmu Anopress IT, a.s. Pokud veřejnou zakázku zveřejníte a pozvete všechny dodavatele, získáte větší šanci na lepšího dodavatele.

Nesmyslná hodnotící kritéria

Pokud chcete hodnotit ve výběrovém řízení další parametry a ne jen cenu, je to více než rozumné. Jen je třeba nastavit hodnocení objektivně a transparentně. Například dobře měřitelné a porovnatelné je hodnotit počet výstupů, rychlost dodání, počet sledovaných zdrojů a podobně. Neobjektivní je hodnotit vzhled aplikace, přehlednost nebo relevanci výstupů bez podrobného zadání a klíčových slov. Tedy hodnotit dojmy.

Smlouva na dobu neurčitou

Pokud soutěžíte dodávku na dobu neurčitou, prakticky jste si dali do smlouvy to, že nechcete mít možnost dostávat v čase lepší služby za lepší cenu. Monitoring se posouvá a dodavatelé se snaží přicházet s inovacemi. Pokud nebudete pravidelně otevřeně soutěžit oslabujete svou pozici a omezujete volnou soutěž tím, že se vlastně nesoutěží.

Nechte vyhrát toho nejlepšího

Otevřené výběrové řízení neznamená kupovat „na cenu“, nebo získat horší systém za méně peněz, ale naopak získat lepší, nebo stejnou službu za lepších podmínek. Díky tomu, že budete hrát fér a dáte rovné šance všem uchazečům na trhu získáte lepší službu a nové funkcionality.