Menu

Analýza médií

Naše analýza médií respektuje světové trendy k analýze měření a kromě hodnot AVE, GRP a OTS počítáme mediální zásah, skutečný počet shlédnutí, vliv PR komunikace na návštěvnost a business klienta, ROI a další zásadní faktory jako je vliv na sociální sítě, počet like, komentářů a sdílení.

#

Mediální analýza

Mediální analýza je strukturovaným a přehledným rozborem toho, jaký obraz vytvářejí média o vaší značce, společnosti či problematice ve stanoveném časovém úseku. Mapuje obsahovou, tematickou a časovou strukturu mediální prezentace během stanoveného období na zvoleném vzorku médií.

#

Přesně ušitá jen
pro vás

Mediální analýzy jsou vytvářeny dle individuálních požadavků, lze vybírat z desítek posuzovaných kritérií, jež odpovídají standardní mezinárodní metodice. Mediální analýzy odhalí hlubší souvislosti, upozorní na vývojové trendy, potvrdí či vyvrátí hypotézy, poskytují informace kvantitativního i kvalitativního charakteru, usnadní strategické rozhodování.

#

Špičkový tým
analytiků a pokročilá technologie

Komplexní model mediální ananýzy se opírá o tým špičkových mediálních analytiků na straně jedné a na pokročilou technologii počítačového zpracování dat a o machine learning na straně druhé.

#

Přehledně a ve vašich barvách

Výstupem je pak přehledná analýza, která nejen popisuje reálný obraz mediální komunikace zasazené do kontextu dalších událostí, ale poskytuje důležité „insighty” doplněné o vhled analytika, který popisuje jevy, které ovlivnily mediální publicitu.
A to vše ve vašich barvách a s vaším logem ve formátu, který nejvíce oceníte.

#
Zjistit více o mediálních analýzách
Vyzkoušejte mediální analýzy zpracované přesně pro vás.