Analýza médií

Monitoring Analýza médií dlouhou dobu znamenala jen počítání článků a hodnot AVE, GRP, OTS a dalších jen málo vypovýdajících hodnot. Tyto metriky jsou již dávno překonané, současná odborná doporučení, jak měřit efektivitu PR, jsou obsažena v Barcelonské deklaraci. Metoda AVE byla již dávno odbornými kruhy zamítnuta jako nevyhovující.

Naše analýza médií respektuje světové trendy k analýze měření a kromě hodnot AVE, GRP a OTS počítáme mediální zásah, skutečný počet shlédnutí, vliv PR komunikace na návštěvnost a business klienta, ROI a další zásadní faktory jako je vliv na sociální sítě, počet like, komentářů a sdílení.Komplexní model mediální ananýzy se opírá o tým špičkových mediálních analytiků na straně jedné a na pokročilou technologii počítačového zpracování dat a o machine learning na straně druhé.

Výstupem je pak přesná ucelená analýza, která nejen dává reálný obraz mediální komunikace zasazené do kontextu dalších událostí, ale poskytuje důležité "insighty" doplněné o vhled analytika, který popisuje jevy, které ovlivnily mediální obraz.

Monitoring médií, se kterým zvládnete každý den víc.

Vyzkoušet zdarma
Monitoring

...a desítky dalších tiskových mluvčích ve stovkách firem v ČR.


Ostatní

  • Monitoring v reálném čase
  • Archiv od roku 1991
  • Monitoring zahraničních médií
  • Napojení
  • Cena